Kamerové systémy a zabezpečení

Pro bezpečný provoz podniku, sportovní haly, nebo veřejného objektu je třeba zajistit monitorování kamerovým systémem, kontrolu pohybu osob, ochranu zdraví a majetku, včasné varování v případě požáru nebo jiné mimořádné události a v nutném případě řízenou evakuaci objektu. V případě, že všechny uvedené systémy dokáží spolupracovat, je jejich funkčnost nejefektivnější.

 

Kamerové systémy

Moderní kamerové systémy zajišťují kromě kvalitního zobrazení a záznamu sledovaného objektu rovněž inteligentní vyhodnocení scény z hlediska podezřelého chování , vstupu do zakázaných oblastí, porušení definovaných pravidel, zajistí rozpoznávání biometrických znaků osob a registračních značek vozidel  a další funkce, které pomohou zvýšit efektivitu dohledu.
V současné době jsou již všechny systémy postavené na bázi IP technologií a není problém sledovat objekt vzdáleně a ukládat data pomocí IT infrastruktury.

 

Systém kontroly pohybu osob

Identifikační karty a příslušné čtečky, biometrická čidla, elektronické zámky, turnikety, vjezdové brány, spolu s programovým vybavením zajistí kontrolu pohybu osob v objektu a umožní napojení na centrální řízení identit zaměstnanců nebo systémy prodeje vstupenek a placeného parkování.

 

Systémy EZS a EPS

Narušení fyzické nebo požární bezpečnosti objektu sledují elektronické systémy EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace) a EPS (Elektronická požární signalizace). Sledované jsou jak vnější prostory, například perimetry, tak vnitřní prostory objektů.

 

Evakuační rozhlas

Evakuační rozhlas a další prvky řízení evakuace zajistí v případě vzniku mimořádné události bezpečné vyklizení objektu. Aby byl ozvučovací systém certifikován jako evakuační musí splnit přísná kritéria z hlediska nepřerušitelnosti provozu, zároveň může být využit pro běžné plošné ozvučení objektu.

© Made in PUBLICITY 2013