LCD obrazovky, Videostěny, Hotelové TV systémy

Nejvíce viditelným prvkem reklamních a informačních systémů jsou zobrazovací zařízení, obvykle v provedení profesionální LCD obrazovky nebo videostěny. K profesionálním LCD obrazovkám mají velmi blízko TV přijímače pro hotelové systémy.

 

Profesionální LCD obrazovky

Profesionální LCD obrazovky jsou speciálními výrobky určenými pro nasazení v systémech digitální reklamy a v informačních a navigačních systémech. Od běžných domácích televizních přijímačů se odlišují specifickou konstrukcí uzpůsobenou pro dlouhodobý provoz až 24 hodin denně 7 dní v týdnu, v orientaci na šířku i na výšku a to i v náročnějším prostředí, dále možností vzdálené správy a dalšími prvky, které oceníte při nasazení v rozsáhlých sítích. Často jsou rovněž připraveny pro snadnou integraci Media Playeru nebo jej již z výroby obsahují.
Obrazovky je možno dodat v atypických poměrech stran, vhodných pro konkrétní nasazení, například v prostorách s nízkou světlou výškou.
Některé profesionální monitory jsou určeny pro nasazení ve výlohách a dalších místech s vysokou úrovní okolního světla, nebo dokonce s přímým slunečním zářením.

 

Videostěny

Profesionální obrazovky je možno skládat do videostěn.
Nejedná se přitom o pouhé seskupení obrazovek, neboť videostěna musí rovněž zajistit rozdělení obrazu, eliminaci rámečků obrazovek a celkovou správu celého systému.
Pro použití ve videostěnách se nejlépe hodí speciální monitory s extrémně tenkými rámečky, ale je možné vytvářet i cenově dostupnější videostěny s monitory s rámečky standardními. Zpracování obrazu zajišťují vestavěné nebo externí videoprocesory.
Specifickou oblastí je nasazení videostěn v řídících místnostech a dispečincích, kde je kladen vysoký nárok na nepřetržitou funkci a rychlé odstranění závady a kde jsou často používány i jiné technologie než profesionální obrazovky, například zpětná projekce.

 

Hotelové TV systémy

Instalaci a správu stovek televizních přístrojů v moderních hotelech, nemocnicích a dalších ubytovacích zařízeních si není možné představit bez Hotelového TV systému.  Pro použití v těchto systémech se používají Hotelové televizní přijímače, které jsou vybaveny prvky pro integraci do takových systémů.
Základním požadavkem provozovatelů ubytovacích zařízení je snížit celkové náklady na správu systému, maximálně urychlit instalaci nových systémů a rekonfiguraci systémů používaných a využití TV přístrojů k dalším účelům jako je šíření informací o ubytovacím zařízení a jeho partnerech formou informačních kanálů, personalizovaném oslovení zákazníka a nabídce dalších služeb.
Hotelové TV systémy je možno provozovat jak na klasických televizních anténních koaxiálních rozvodech, tak moderním způsobem pomocí IP protokolů a strukturované kabeláže.

© Made in PUBLICITY 2021