AV systémy a ozvučení

V zasedacích místnostech, ve veřejných prostorách, vzdělávacích organizacích, muzeích i v soukromých rezidencích všude je kladen důraz na kvalitní audiovizuální prezentaci, ideálně centrálně ovládanou z obrazovky tabletu nebo mobilního telefonu.

Zobrazení zajišťují velkoplošné displeje, přední nebo zpětné projekční systémy, videostěny nebo speciální interiérové velkoplošné LED obrazovky.
O zvukovou část se starají systémy prostorového ozvučení, PA systémy nebo systémy plošného ozvučení, ve veřejných prostorách často kombinované se systémy evakuačního rozhlasu.

Každá instalace má své specifické požadavky z hlediska kvality zvuku a obrazu, výkonu a rozsahu pokrytí.  Jiné požadavky jsou kladeny na ozvučení a vizuální prezentaci na sportovním stadiónu, jiné na chodbách obchodního centra, jiné na vlakovém nástupišti, v průmyslovém podniku, luxusním domácím kině nebo koncertním sále.
Prezentace je často doplněna o interaktivní část, zejména při  realizaci expozic v muzeích a výstavních síních, v oblasti moderního školství nebo ve  videokonferenčních místnostech.  
V každé oblasti  je však vždy vyžadováno splnění daného účelu a jednoduchost obsluhy.
Centrální řízení AV systému je rovněž často provázáno s dalšími centrálně řízenými technologiemi, jako je osvětlení,  topení, vzduchotechnika, zabezpečovací systém nebo řízení přístupu do jednotného systému Inteligentního domu nebo budovy.

© Made in PUBLICITY 2021